Hàng năm có khoảng 2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên thế giới tử vong vì bệnh viêm phổi cấp. Nhằm tạo ra môi trường an toàn và bền vững cho trẻ, Bộ Y tế đề nghị cần tập trung giải quyết các vấn đề ưu tiên, gồm: Đảm bảo an ninh nước sạch hộ gia đình; bảo vệ trẻ khỏi các nguồn không khí ô nhiễm; phòng tránh các tai nạn thương tích, các yếu tố hóa chất, các véc-tơ truyền bệnh.

L.Thanh