“Có phường trên 90% đảng viên cốt cán xếp loại A1 mà địa phương còn ngổn ngang những vấn đề an ninh trật tự, ma túy, đô thị. Có quận cả nhiệm kỳ đề ra hàng chục dự án chỉnh trang đô thị nhưng không thực hiện được cái nào, Đảng bộ vẫn đạt danh hiệu vững mạnh là không đúng thực chất”. Ông Cương cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy sớm phát hiện, phân tích cách làm những đơn vị xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu nhất ở các loại hình cơ quan, doanh nghiệp... từ đó nhân rộng ra trong toàn Đảng bộ TP.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, toàn Đảng bộ TP hiện có 2.617 cơ sở Đảng; hằng năm, có 94% số cơ sở Đảng được phân tích, đánh giá chất lượng. Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy tỉ lệ cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tăng dần (năm 2004 tăng 17% so với năm 2000). Dịp này, Thành ủy TPHCM đã tặng cờ cho 71 cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền và tặng bằng khen cho 283 cơ sở Đảng khác.

Tin –ảnh: N. Dương