“Thác Kiến Quan Thế Âm” là bức tranh vẽ tượng Phật nổi tiếng, tương truyền là món quà của Chúa Nguyễn Phúc Nguyên thỉnh từ chùa Ngũ Hành Sơn, tặng cho thuyền buôn của dòng họ thương nhân Chaya (Nhật Bản) khi thuyền đến Hội An cách đây 400 năm. Khi đến yết kiến Chúa Nguyễn, thương nhân Araki Sataro (dòng họ Chaya) đã nói về lòng sùng kính Đức Phật của người Nhật, nhất là những người Nhật đi biển.Các chư thiền sư chùa Jomyo (trái) trao phiên bản bức tranh “Thác Kiến Quan Thế Âm” cho chùa Tam Thai


Do đó, Chúa Nguyễn đã ban cho ông bức tranh này. Hiện tại chùa Tam Thai cũng lưu giữ tấm bia “Phổ Đà Sơn Linh Trung Phật” ở động Hoa Nghiêm - Ngũ Hành Sơn ghi tên 16 người Nhật, trong đó có 5 gia đình Nhật - Việt ở Hội An và các thương nhân Nhật sinh sống tại Hội An đã từng có công đóng góp xây dựng chùa Ngũ Hành Sơn.

Tin - ảnh: H.Dũng