Đoàn công tác phát hiện bất cập trong việc triển khai Luật BHYT sửa đổi tại TP là BHXH vẫn chưa triển khai xuống phường/xã, biểu mẫu xác nhận tham gia BHYT trong thời gian người dân chờ đổi thẻ BHYT chưa triển khai kịp thời.

Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP HCM
Đoàn công tác của Bộ Y tế kiểm tra công tác khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện quận Bình Thạnh, TP HCM

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết giá trị cốt lõi để chính sách an sinh này đến với cộng đồng và người dân nhiệt tình tham gia BHYT là cung cách phục vụ và chất lượng điều trị. Tuy nhiên, nhu cầu của “thượng đế” hiện chưa được đáp ứng. Có nhiều người không biết mua BHYT ở đâu và mua như thế nào.

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP tạo mọi điều kiện để người dân tham gia BHYT, không để tình trạng không mua được BHYT do liên quan đến tạm trú, tạm vắng…

Tin-ảnh: Ng.Thạnh