Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến vừa yêu cầu Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP tổ chức kiểm điểm cá nhân có liên quan đến những vi phạm đã nêu trong kết luận thanh tra.

Ngoài ra, Chi cục QLTT TP phải tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với Đội trưởng đội 1A về các vi phạm trong việc thực hiện kiểm tra Công ty CP khai thác và quản lý KCN Đặng Huỳnh và Công ty CP thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Phi Quân; xây dựng quy chế nội bộ về chi mua tin phù hợp quy định pháp luật và kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán. Đồng thời chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường có nhiều vi phạm nêu tại kết luận thanh tra như quản lý kho tang vật, việc sử dụng ấn chỉ, việc xử phạt vi phạm hành chính, chào hàng tiêu hủy tang vật.

Bên cạnh đó, Chi cục QLTT TP phải tăng cường công tác quản lý địa bàn của các đội cho phù hợp, thực hiện công tác quản lý địa bàn, lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, không hiệu quả.

Riêng đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu thực hiện thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu chi cục tổ chức bộ phận chuyên trách theo dõi, quản lý kho tang vật và tập huấn nghiệp vụ về quản lý kho, hướng dẫn biểu mẫu báo cáo, quản lý sổ kho. Sổ kho phải được thể hiện đầy đủ xuất, nhập, tồn tang vật. Tang vật nhập kho, xuất kho đều phải được ký giao nhận và theo dõi thống nhất theo quy định quản lý kho của nhà nước; xử lý các tang vật đã có quyết định xử lý nhưng còn tồn kho đã lâu chưa bàn giao xử lý.

Đối với Sở Công thương, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu sở chỉ đạo Chi cục QLTT rà soát thủ tục hồ sơ, chứng từ chi thanh toán mua tin theo đúng quy định của Bộ Tài chính, trường hợp nào không đảm bảo hồ sơ chứng từ theo quy định thì yêu cầu xuất toán để hoàn trả ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, Sở Công thương phải phối hợp Sở Tài chính, UBND các quận huyện rà soát hiện trạng, đề xuất UBND TP chỉ đạo đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất cho lực lượng QLTT như kho chứa tang vật, trụ sở làm việc của các đội QLTT. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất của Sở Công thương đối với hoạt động của Chi cục QLTT và các đội QLTT.

Thanh tra TP được Phó Chủ tịch UBND TP giao theo dõi, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo nêu trên của UBND TP, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP vào cuối tháng 8-2016.

Phan Anh