Những hình ảnh về Bác Hồ

Tin mới

16/05/2005 15:28

Hồ Chủ tịch xem những hình ảnh hoạt động của Phụ nữ Việt Nam trong những năm đầu phục vụ kháng chiến . ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch thăm lớp học bổ túc văn hoá của phụ nữ lao động khu phố Lương Yên, Hà Nội (27-3-1956).ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội trong những ngày đầu hoà bình (1954).ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch làm việc ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân mỏ thiếc Tĩnh Túc (CaoBằng). (tháng 8-1958).ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch thăm cán bộ, công nhân nhà máy chè Phú Thọ (21-7-1958).ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch về thăm và nói chuyện với cán bộ, công nhân Cảng Hải Phòng (30-5-1957).ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch đến dự Hội nghị Uỷ ban Liên Việt toàn quốc họp ở Việt Bắc tháng 2-1948 và chụp ảnh kỷ niệm với các vị trong Uỷ ban. ảnh liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng (2-1951). ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch đến thăm một trại nhi đồng ở Việt Bắc (1950). ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc trong ngôi nhà sàn ở chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.ảnh tư liệu TTXVN
Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường đi công tác ở Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.ảnh tư liệu TTXVN
Hồ Chủ tịch làm việc tại Bắc Bộ phủ (năm 1946).ảnh tư liệu TTXVN
 
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI