Thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, sáng 14-4, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) bất thường để bầu chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, báo cáo tờ trình về việc xin thôi chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam của ông Đặng Ngọc Tùng. Kết quả, 100% đại biểu nhất trí với tờ trình này. 100% đại biểu cũng nhất trí giới thiệu ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam - để bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Theo kết quả kiểm phiếu, ông Bùi Văn Cường lần lượt nhận được 100% phiếu đồng ý bầu bổ sung vào BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI (nhiệm kỳ 2013-2018).

Ông Bùi Văn Cường (trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ảnh: Văn Duẩn
Ông Bùi Văn Cường (trái) nhận hoa chúc mừng từ ông Đặng Ngọc Tùng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ảnh: Văn Duẩn

Trước khi được bầu giữ chức Bí thư Đảng đoàn và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Bùi Văn Cường là Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, Ủy viên BCH Trung ương khóa XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chiều cùng ngày, Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII đã hiệp thương cử bổ sung và cho thôi một số chức danh nhân sự của MTTQ. Theo kết quả hiệp thương, 100% ủy viên MTTQ đã tán thành việc thôi chức vụ Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với ông Vũ Trọng Kim trước ngày 15-4 (sẽ nghỉ hưu từ ngày 1-10) và cử ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội nghị cũng đã thống nhất hiệp thương cử bổ sung 12 vị vào Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, trong đó có bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận trung ương.

V.Duẩn - T.Dũng