Ông Nguyễn Thiện Nhân là ĐBQH TP HCM, ông Đinh La Thăng về Thanh Hóa - Ảnh 1.

Chiều 15-5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã có phiên họp xem xét mội số nội dung về công tác nhân sự. Theo đó, căn cứ quy định tại Điều 74, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Điều 38, Điều 54, Luật tổ chức QH, Điều 35 Quy chế làm việc của UBTVQH, trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM, ĐBQH khóa XIV, UBTVQH đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Nguyễn Thiện Nhân từ Đoàn ĐBQH tỉnh Trà Vinh đến Đoàn ĐBQH TP HCM.

Trên cơ sở xem xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH của ông Đinh La Thăng, Ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ĐBQH khóa XIV, UBTVQH đã biểu quyết, nhất trí về việc chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn ĐBQH TP HCM đến Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Cũng trong phiên họp này, căn cứ quy định tại Điều 38, Điều 54 của Luật tổ chức QH, Điều 39 Quy chế làm việc của UBTVQH, trên cơ sở ý kiến nhất trí của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tờ trình của Ban Công tác đại biểu (UBTVQH), đơn xin thôi làm nhiệm vụ ĐBQH của ông Võ Kim Cự, UBTVQH đã biểu quyết, nhất trí về việc cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khoá XIV đối với ông Võ Kim Cự thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh kể từ ngày 15-5- 2017 vì bị thi hành kỷ luật và đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Đáng chú ý, ông Võ Kim Cự đã không bị QH bãi nhiệm tư cách ĐBQH mà được cho thôi nhiệm vụ ĐBQH theo thẩm quyền của UBTVQH được Luật Tổ chức QH quy định. Việc UBTVQH ra nghị quyết cho thôi nhiệm vụ ĐBQH của ông Võ Kim Cự sẽ được báo cáo QH tại kỳ họp thứ III tới đây (khai mạc ngày 22-5).

Cũng liên quan đến ông Võ Kim Cự, Chính phủ cũng đang giao Bộ Nội vụ đề xuất xử lý chức danh hành chính trước đây mà ông này từng nắm giữ.

Trước đó, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật ông Võ Kim Cự, cách chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2005 - 2010 và 2010 - 2015, bao gồm cách chức cả các chức vụ Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh. Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, ông Võ Kim Cự đã trực tiếp ký nhiều văn bản không đúng quy định trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư; giao và cho thuê mặt nước biển; đồng ý chủ trương cho công ty Formosa tự giải phóng mặt bằng để xây dựng đường ống xả nước thải không đúng quy định...; thiếu trách nhiệm chỉ đạo, thanh tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án.

Ban Bí thư cũng yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo thi hành kỷ luật về hành chính tương ứng theo quy định đối ông Võ Kim Cự.

Đ.Bắc