Kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh Long An khóa VIII đã bế mạc chiều 10-12. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa VIII thay cho ông Đặng Văn Xướng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Rạnh được bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Long An
Ông Rạnh được bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Long An

HĐND tỉnh cũng miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Nguyên, Trần Thị Nhanh và Ủy viên UBND tỉnh Trịnh Việt Hồng (nhiệm kỳ 2011 - 2016)

Đồng thời, hội đồng bầu bổ sung 2 chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016 là ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh và ông Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa.

Tin-ảnh: H.Minh