Ông Trần Bình Minh nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo VTV
nhân dịp trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Ảnh: VTV 

Ông Trần Bình Minh sinh năm 1958, quê ở Hưng Yên. Ông đã có nhiều năm công tác tại VTV và có thời gian giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV, trước khi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
 
Ngày 16-6-2010, ông Trần Bình Minh được điều động về công tác tại VTV, giữ chức Phó Tổng Giám đốc VTV. Tháng 9-2010, ông Trần Bình Minh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015.  
Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định phê chuẩn việc ông Vũ Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Giám đốc VTV từ ngày 1-5, tiếp tục làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XII.
B.T.Th