Tại phiên họp ngày 31-1, Bộ Chính trị đã quyết định việc điều động, phân công cán bộ về 2 ban mới thành lập là Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.

 

Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh (trái) và Trưởng Ban Kinh tế TƯ Vương Đình Huệ (phải)
 
Cụ thể, đối với tổ chức nhân sự Ban Nội chính Trung ương, Bộ Chính trị quyết định điều động 2 Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Doãn Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

 

Bộ Chính trị điều động, phân công 3 Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương gồm: Phạm Xuân Đương, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên; Nguyễn Xuân Cường, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; Đinh Văn Cương, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc.

 

Trước đó, tại phiên họp 8-1, Ban Bí thư cũng đã quyết định để ông Phạm Anh Tuấn thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Bùi Văn Thạch, thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, để giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

 

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, để giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

 

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương chính thức hoạt động từ ngày 1-2-2013.

 

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Trưởng Ban Nội chính Trung ương là ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng.

 

Trụ sở của Ban Nội chính Trung ương đặt tại số 6 Bà Huyện Thanh Quan, quận Ba Đình, Hà Nội.

 

Trụ sở của Ban Kinh tế Trung ương đặt tại 3B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, Hà Nội.

Theo VGP