Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và công tác quản lý của các ngành, các cấp về ATVSTP trên các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời động viên các nhà báo, cộng tác viên, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên tuyền về chủ đề này. Tác phẩm dự thi là những tác phẩm đã được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước đăng, phát trong thời gian từ ngày 1-1-2009 đến 30-11-2009.

Thời gian nhận tác phẩm dự giải từ ngày nay đến hết ngày 30-11-2009 tại địa chỉ: Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội.


Ban tổ chức sẽ trao trao giải vào cuối tháng 12-2009 với 3 giải A, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 6 giải B, mỗi giải 8 triệu đồng; 9 giải C, mỗi giải 6 triệu đồng và 12 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

N.Dung