Năm cán bộ, gồm: Nguyễn Duy Khánh (trưởng ấp Thanh Trung), Phạm Thanh Nghị (bí thư ấp Thanh Trung), Vũ Văn Kiểm (phó ban chỉ đạo chuyển đổi cây trồng UBND xã), Võ Thị Quỳnh (thủ quỹ UBND xã) và Nguyễn Văn Tiếp (phó chủ tịch UBND xã).

Thanh tra huyện Tân Phú đã xác định chính quyền ấp Thanh Trung và xã Thanh Sơn đã khai khống 13 trường hợp, tăng diện tích 4 trường hợp, với hơn 6,2 ha để chiếm đoạt 19 triệu đồng. Ngoài ra, các cán bộ này đã không chi trả tiền bồi thường cho 3 hộ khác, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 30 triệu đồng. 

T.Tiến