Ông Nguyễn Đăng Vũ cho TTXVN biết thêm do số lượng đạn quá nhiều, gia đình ông Tiến chỉ đề nghị cơ quan bảo tàng hỗ trợ trả chi phí trục vớt khoảng 40- 50 triệu đồng. Hiện nay, bảo tàng không có khoản kinh phí trên để chi trả cho gia đình ông Tiến (mỗi năm bảo tàng này chỉ được cấp 20 triệu đồng phục vụ sưu tầm, khảo sát, nghiên cứu) nên Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi đã đề nghị UBND tỉnh và Bộ VH-TT-DL cấp kinh phí để Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi có nguồn kinh phí hỗ trợ cho gia đình ông Võ Tiến. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, ông Tiến mới cho chuyển toàn bộ số đạn thần công nêu trên về Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

B.T.D