Một cán bộ Phòng Di sản cho biết đoàn đã thấy lớp trầm tích trong lòng hang có màu đỏ, xuất lộ xương động vật cùng vỏ nhuyễn thể nước ngọt. Đây là sự tích tụ trầm tích gồm những gì con người thời tiền sử đến đây sinh sống để lại cách nay trên 10.000 năm. Trong lòng hang còn xuất lộ rất nhiều vỏ nhuyễn thể biển. Đây là loài nhuyễn thể biển khá phổ biến trong giai đoạn cách nay 5.000 - 7.000 năm. Các nhà chuyên môn nhận định tại hang Son có thể có sự cư trú của con người thời tiền sử ở cả hai giai đoạn môi trường khá khác biệt nhau.

T.Giang