Theo kết quả điều tra bước đầu, Nguyễn Thị Xuân Lan lợi dụng quen biết khi còn công tác để móc nối với Nguyễn Viết Đoài (sinh năm 1953), giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng ở Vĩnh Phúc, để lập các dự án vay vốn phát triển nông thôn như trồng rừng và một số lĩnh vực khác. Lan và Đoài đã dựng lên một số công ty tài chính, trong đó có Công ty ASEM với số vốn cho vay được “khống” lên đến hàng trăm triệu USD. Để được vay vốn, các doanh nghiệp phải chi hoa hồng cho hai đối tượng trên với số tiền từ 100 - 400 triệu đồng. Tính từ tháng 12-2004 đến khi bị phát hiện, Lan, Đoài đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
A.Phương - Q.Huy