Tang vật thu được gồm 2 đầu DVD, 2 máy in, 2 máy vi tính và gần 7.000 đĩa không tem nhãn. Đây là cơ sở in sang đĩa lậu bị phát hiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh An Giang. Trước đó, các ngành chức năng ở An Giang đã tiến hành đợt kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh mua bán băng đĩa các loại trên địa bàn tỉnh và đã phát hiện, xử lý 13 trường hợp kinh doanh gần 2.000 đĩa không tem nhãn.
P. Công