Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa công khai kết quả kiểm toán tại dự án thủy điện Sê San 3A (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai), qua đó phát hiện hàng loạt sai phạm tại đây.

 

Dự án thủy điện Sê San 3A do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 1.864,5 tỉ đồng; thời gian thực hiện trong 5 năm, từ 2002 - 2007. Tính đến hết năm 2007, theo báo cáo của chủ đầu tư, giá trị thực hiện đầu tư đề nghị quyết toán hơn 1.628 tỉ đồng.

 

Kết quả kiểm toán cho thấy: Ban Quản lý dự án đã thiếu sót trong lập báo cáo quyết toán khối lượng hoàn thành và báo cáo tài chính, chẳng hạn như chi phí xây dựng giảm hơn 10,8 tỉ đồng, sai khối lượng hơn 3,4 tỉ đồng, sai định mức hơn 7 tỉ đồng và sai đơn giá hơn 326 triệu đồng; chi phí thiết bị giảm hơn 160 triệu đồng; chi phí khác giảm hơn 274,6 triệu đồng...

Nhiều sai phạm trong quá trình thi công dự án thủy điện Sê San 3A vừa được Kiểm toán Nhà nước phát hiện. Ảnh: C.T.V

Trong quá trình kiểm toán, KTNN còn phát hiện một số tồn tại như chủ đầu tư và các bên liên quan chưa thực hiện đúng các quy định của quy chế quản lý đầu tư và xây dựng. Bản vẽ thiết kế thi công các hạng mục không thể hiện đầy đủ vị trí, kích thước lớp bê tông lót móng; không xác định số lượng, trọng lượng thép mối nối và thép biện pháp thi công theo quy định.

 

Những sai phạm này thuộc về Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Đà - Ucrin (đơn vị lập hồ sơ khảo sát, thiết kế, dự toán, tổng dự toán). Một số định mức và đơn giá dự toán xây dựng riêng cho dự án thủy điện Sê San 3A nhưng chủ đầu tư chưa trình Bộ Xây dựng cho ý kiến thỏa thuận theo quy định, trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A. Công tác giám sát và tổ chức thi công khu vực tường dẫn dòng sai cốt thiết kế, dẫn đến phải xử lý bằng bê tông đổ bù, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. 

 

Quá trình nghiệm thu thanh toán cũng bị phát hiện nghiệm thu vượt khối lượng hoàn công và thực tế thi công, thanh toán khối lượng thép biện pháp thi công và thép mối nối 13% không căn cứ vào hoàn công chi tiết lắp đặt tại hiện trường; tính trùng công tác trung chuyển xi măng, sàng cát, rửa đá... Trách nhiệm của những sai phạm này thuộc về chủ đầu tư và nhà thầu tổng thầu EPC là Tổng Công ty Sông Đà.

 

Qua các sai phạm nói trên, KTNN đề nghị thu hồi từ các nhà thầu và giảm trừ giá trị quyết toán dự án hơn 11,2 tỉ đồng do nghiệm thu thanh toán sai quy định; thực hiện tính toán giảm trừ thuế GTGT đối với việc bù giá dầu diesel. Ngoài ra, KTNN cũng đề nghị chủ đầu tư chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân có liên quan đến các sai phạm trong việc gây lãng phí vốn đầu tư, thanh toán sai khối lượng, sai đơn giá, định mức để xử lý.

Anh Phương