Chúng xuất hiện rải rác trên nhiều khu vực ít người qua lại thuộc vùng Bảy Núi với mật độ thưa thớt. Theo đánh giá của các ngành chức năng, cây Moringa vừa tìm thấy có tuổi trung bình khoảng 18 năm.


Trước đó, các nhà khoa học cũng đã phát hiện cây lát hoa và trám trắng tại vùng Bảy Núi. Tất cả đều thuộc cây quý hiếm trong sách đỏ VN.

Ng.Trinh