Phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”

Tin mới

18/12/2012 22:55

Với chủ đề “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng hội trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, sáng 18-12, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ V đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và cảm ơn Hội Cựu chiến binh Việt Nam cùng toàn thể cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả công tác và thành tích rất đáng trân trọng đã đạt được trong thời gian qua.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Ảnh: TTXVN
 
Tổng Bí thư đề nghị các cấp hội cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu là kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc;  tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, làm cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên định mục tiêu, lý tưởng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Theo TTXVN, diễn ra từ ngày 18 đến 20-12, đại hội sẽ tổng kết, đánh giá toàn bộ hoạt động của hội nhiệm kỳ qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012 - 2017.

B.T.T
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI