Theo TTXVN, Tổng Bí thư đã đánh giá cao lực lượng CAND trong thời gian qua đã bám sát các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm; phát huy tốt vai trò nòng cốt giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ lãnh đạo Tổng cục Xây dựng
lực lượng CAND - Bộ Công an. Ảnh: TTXVN

Trước bối cảnh trong nước và thế giới có nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng CAND cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
Tổng Bí thư còn lưu ý lực lượng CAND chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong CAND, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an trong tình hình hiện nay…
D.Quốc