Tham gia lễ xuất quân có hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều khí tài hiện đại của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô...

Phát lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của đại hội.

Lực lượng tăng thiết giáp duyệt diễu hành tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng
Lực lượng tăng thiết giáp duyệt diễu hành tại lễ xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị công an các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch của Đảng ủy Công an trung ương, Bộ Công an và Tiểu ban An ninh bảo vệ Đại hội Đảng đã phê duyệt và thực hiện nghiêm túc. Các đơn vị an ninh phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, với các ngành, các cấp trong công tác triển khai thực hiện kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo. Mọi diễn biến tình hình có liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội Đảng XII phải kịp thời báo cáo về Thường trực Tiểu ban An ninh và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời.

Sau lệnh phát động lễ xuất quân, các đơn vị duyệt đội ngũ, diễu hành nhiều khí tài hiện đại và diễn tập chuẩn bị sẵn sàng cho việc diễn tập thực binh xử lý tình huống chống bạo loạn, khủng bố và giải cứu con tin.

Tin-ảnh: N.Hưởng