Ngoài hình thức phạt tiền, ông Nguyễn Văn Phượng còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là bị tịch thu tang vật vi phạm. Quyết định của UBND quận Đống Đa cũng nêu rõ ông Nguyễn Văn Phượng, linh mục Chính xứ Nhà thờ Thái Hà phải có trách nhiệm tháo dỡ ngay bảng điện tử LED đang dựng trên nóc nhà 7 tầng trong Nhà thờ Thái Hà.

Nếu sau 10 ngày kể từ ngày ra quyết định, ông Nguyễn Văn Phượng không chấp hành quyết định trên sẽ bị cưỡng chế tháo dỡ bảng điện tử LED theo quy định.

Trước đó, lấy lý do đòi đất và ngăn cản việc xây dựng trạm xử lý nước thải Bệnh viện Đống Đa, từ chiều tối 23-10, Nhà thờ Thái Hà do linh mục Nguyễn Văn Phượng làm chính xứ đã tự ý cho lắp đặt trên nóc tòa nhà tu viện 7 tầng một bảng điện tử dài khoảng 6 m, rộng 0,7 m hướng về phía bệnh viện chạy những dòng chữ có nội dung vi phạm theo qui định tại điểm p, khoản 3, Điều 7 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ: "viết, tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân”.

Theo TTXVN, ngày 26-10, Thanh tra Sở Văn hóa Thể Thao Du lịch thành phố Hà Nội đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa do treo dựng biển quảng cáo bằng bảng điện tử trên nóc tầng nhà 7 tầng Nhà thờ Thái Hà không có giấy phép quảng cáo và lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự lợi ích của tổ chức. Biên bản yêu cầu Nhà thờ Thái Hà đình chỉ ngay hành vi vi phạm và áp dụng các biện pháp hành chính: Đình chỉ và tháo dỡ ngay biển quảng cáo vi phạm trong ngày 26-10-2011.

BTD