Trước đó, tại Đại hội Đảng bộ Đài THVN, ông Tuấn đã không tham gia cấp ủy khóa mới.

Ông Trần Đăng Tuấn sinh năm 1957, là tiến sĩ ngành truyền hình được đào tạo từ Đại học tổng hợp Lomonosov (Liên Xô cũ).
Ông Trần Đăng Tuấn (Ảnh: Internet)

Sau khi thôi làm công tác giảng dạy tại Học viện Báo chí - tuyên truyền, ông Trần Đăng Tuấn đã có hơn 20 năm công tác tại Đài THVN.
Ông có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng chiến lược phát triển Đài THVN giai đoạn 1996-2000 và 2000-2010.
Ông Trần Đăng Tuấn được biết đến trong tư cách người đã “khai sinh” VTV3, kênh văn hóa - thể thao - giải trí của VTV năm 1996 trong bối cảnh truyền hình lúc đó còn ít thu hút người xem.
Theo V.H. (Tuổi Trẻ)