Ông Hoàng Văn Trà (SN 1964), Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh. HĐND tỉnh Phú Yên cũng đã bầu ông Nguyễn Chí Hiến (SN 1960) Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư và ông Phan Đình Phùng (SN 1962), Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh.


Ông Phạm Đình Cự (phải) chúc mừng ông Hoàng Văn Trà được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Ông Phạm Đình Cự (phải) chúc mừng ông Hoàng Văn Trà được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh chủ tịch ​UBND tỉnh đối với ông Phạm Đình Cự (SN 1956) nghỉ công tác chờ nghỉ hưu; miễn nhiệm phó chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Quang Nhất (SN 1955) nghỉ hưu theo chế độ và ông Nguyễn Ngọc Ẩn (SN 1958) nghỉ công tác chờ nghỉ hưu

Hồng Ánh