Theo ông Huỳnh Tấn Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, việc thành lập nghiệp đoàn nghề cá sẽ tạo điều kiện để ngư dân đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đánh bắt, bảo vệ ngư trường, góp phần bảo vệ vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

Dịp này, LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 20 gia đình ngư dân nghèo. 20 doanh nghiệp trong tỉnh cũng hỗ trợ 100 triệu đồng để xây dựng quỹ Nghiệp đoàn Nghề cá.

H.Ánh