Sáng nay 25-7, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ QH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ QH trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để QH bầu Chủ tịch nước. Theo đó, ông Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2011-2016 được tiếp tục giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau đó QH thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ ngày 2-4, thay thế người tiền nhiệm Trương Tấn Sang nhiệm kỳ 2011-2016

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ ngày 2-4, thay thế người tiền nhiệm Trương Tấn Sang nhiệm kỳ 2011-2016

Dự kiến, chiều cùng ngày 25-7, Ủy ban thường vụ QH báo cáo QH kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu QH về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

Sau đó, QH thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử. QH bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. QH thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

- Chủ tịch nước tuyên thệ (Truyền hình, phát thanh trực tiếp).

Sau khi Chủ tịch nước tuyên thệ, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 trình bày Tờ trình QH về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của QH trình bày Báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ. QH thảo luận ở Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

QH bỏ phiếu kín bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12-10-1956, quê quán tỉnh Ninh Bình, Đại biểu QH khoá XIII, là Giáo sư, Tiến sĩ Luật.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khoá X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI, XII, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

V.Duẩn-N.Quyết-P.Nhung