Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ TP, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Hà Thị Là đã báo cáo tình hình hoạt động của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn (CĐ) TP, trong đó nổi bật là công tác tham gia giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động và vận động thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động CĐ, đặc biệt ở khu vực ngoài quốc doanh. Tuy nhiên, hoạt động CĐ TP cũng gặp nhiều khó khăn do cơ chế định biên cán bộ CĐ chuyên trách hiện nay không phù hợp với đặc thù của một TP lớn; chưa có chính sách thu hút cán bộ trẻ, giỏi chuyên môn làm công tác CĐ.

LĐLĐ TP kiến nghị Trung ương Đảng và Tổng LĐLĐ VN có định hướng đào tạo cán bộ CĐ sau đại học để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; có giải pháp tài chính cụ thể để thực hiện Quỹ hỗ trợ cán bộ CĐ trên địa bàn TP; cho phép chuyển Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng sang hệ công lập.

Đánh giá cao tinh thần năng động, sáng tạo của CĐ TP trong các lĩnh vực hoạt động, song ông Nguyễn Ngọc Đáng, Phó Vụ trưởng Vụ 1, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, cũng lưu ý CĐ TP cần quan tâm nhiều hơn đến công tác quy hoạch cán bộ; quản lý chặt chẽ tài chính.

V.Tùng