Trước tình hình đó, một tổ chức quốc tế đã quyết định giúp Quế Sơn lập khu bảo tồn để bảo vệ loài voọc chà vá quý hiếm tại huyện này. 
P.Trịnh