Liên quan đến bài viết “Quan" xã cũng xây biệt thự trái phép" trên Báo Người Lao Động ra ngày 18-4 về việc Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 có biệt thự xây trái phép, ngay trong sáng cùng ngày, UBND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã có văn bản chỉ đạo các bộ phận liên quan nhanh chóng kiểm tra, rà soát.


Ngay sau khi báo Người Lao Động đăng bài, UBND huyện Thống Nhất đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát

Ngay sau khi báo Người Lao Động đăng bài, UBND huyện Thống Nhất đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, rà soát

Văn bản do Phó Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất Nguyễn Đình Cương ký ngày 18-4 có nội dung:

Theo thông tin báo chí đăng ngày 18-4 phản ánh ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 xây biệt thự trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

Giao UBND xã Bàu Hàm 2 kiểm tra, rà soát thông tin báo đăng, báo cáo cụ thể gửi UBND huyện trong ngày 18-4; giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra thực địa, báo cáo, đề xuất UBND huyện xử lý trước ngày 19-4.

Vào ngày 18-4, Báo Người Lao Động có bài viết phản ánh việc ông Trần Văn Danh, Chủ tịch UBND xã Bàu Hàm 2 xây biệt thự trái phép. Cũng về sai phạm trong xây dựng, hai tuần trước, Báo Người Lao Động có thông tin về việc gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây biệt thự trái phép trên đất quy hoạch nông nghiệp tại huyện Thống Nhất.

X.Hoàng