Quế Trà My có chất lượng thuộc loại hàng đầu Việt Nam và thế giới, từng có  thương hiệu  "cao sơn ngọc quế" nổi tiếng xuất khẩu từ thế kỷ 14-15. Trong các thập kỷ 80 và nửa đầu 90, quế Trà My được xuất khẩu 300-500 tấn/năm. Tuy nhiên, những năm gần đây sản lượng và kim ngạch xuất khẩu quế Trà My luôn giảm, chỉ còn 88-30 tấn. Các giải pháp cụ thể được đưa ra tại hội thảo: Giữ sự thuần chủng, bao gồm bảo tồn nguồn gene giống gốc bản địa, nhân giống bằng công nghệ hiện đại, loại bỏ và nghiêm cấm trồng giống quế Bắc. Đa dạng hoá sản phẩm từ quế, như xây dựng các vùng chuyên canh ở 2 huyện Nam và Bắc Trà My.Xác định thị trường chủ yếu của quế Trà My Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc và  Hồng Kông.Triển khai thủ tục  đăng ký thương hiệu  quế Trà My  ở trong nước và quốc tế.

T.Đ.Tới