Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc - Ảnh chụp qua màn hình

Đúng 9 giờ sáng nay (21-3) đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ 11, kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội (QH) khóa XIII. Kỳ họp này sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Chính phủ, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH và các cơ quan, tổ chức hữu quan dành thời gian, công sức chuẩn bị chu đáo các nội dung trình QH; tăng cường phối hợp, bảo đảm thực hiện tốt chương trình nghị sự theo tiến độ đã xác định; trân trọng đề nghị các vị đại biểu QH nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp.

Theo chương trình kỳ họp, trong ngày hôm nay 21-3, sau khi Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2021.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của QH Nguyễn Văn Giàu trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước đến năm 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2021.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ QH Nguyễn Đức Hiền trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, QH khoá XIII.

Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2021; năm QH khóa XIII và các cơ quan tổ chức trong bộ máy nhà nước hoàn thành nhiệm kỳ hoạt động của mình; năm tổ chức bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2016-2021, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2016-2021;

Xem xét, thông qua các dự án Luật tiếp cận thông tin, Luật báo chí (sửa đổi), Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi), Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi), Luật dược (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi); phê chuẩn Thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Mỹ; xem xét Báo cáo về kết quả đàm phán và ký kết hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các vấn đề liên quan;

Xem xét các Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 của QH, các các cơ quan của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán nhà nước;

Xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước; xem xét Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, Báo cáo kết quả việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp có khối lượng công việc khá lớn, với nhiều nội dung quan trọng. Đặc biệt, QH sẽ tiến hành kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước; xem xét, tổng kết hoạt động của bộ máy nhà nước trong nhiệm kỳ qua; xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm.

Văn Duẩn