Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ- PCCN năm nay có chủ đề “Mỗi doanh nghiệp, người lao động chủ động các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ để bảo vệ chính mình, doanh nghiệp và xã hội”.

Sau lễ phát động, các đơn vị chức năng đã diễn tập chữa cháy tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro
Sau lễ phát động, các đơn vị chức năng đã diễn tập chữa cháy tại Trung tâm Y tế Vietsovpetro

Ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khẳng định tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hậu quả của cháy nổ đã hủy hoại một phần những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, làm giảm năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực và trên hết là để lại hậu quả lâu dài cho chính người lao động, gia đình và xã hội.

Năm 2014, cả nước xảy ra hơn 6.700 vụ tai nạn lao động làm chết 630 người, hơn 1.500 người bị thương, tăng 14 vụ so với năm 2013. Ngoài mất mát về người, thiệt hại về kinh tế là 90,78 tỉ đồng, thiệt hại về tài sản là 7,76 tỉ đồng. Về tình hình cháy nổ, cả nước xảy ra hơn 2.000 vụ cháy làm chết 90 người, bị thương 143 người, thiệt hại ước tính 1.300 tỉ đồng và 1.350 ha rừng; 42 vụ nổ làm chết 29 người, thiệt hại 3,4 tỉ đồng.

Ban chỉ đạo đã đặt ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong ATVSLĐ-PCCN năm 2015 và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, người lao động tập trung, quyết liệt triển khai thực hiện.

Tin-ảnh: Ng.Giang