Ông Nguyễn Thế Kỷ (bìa trái) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Ông Nguyễn Thế Kỷ (bìa trái) nhận quyết định phân công của Bộ Chính trị. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo ông Võ Văn Thưởng, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung ương là nơi kết nối đội ngũ những người làm công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật tiêu biểu trong cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xác định đây là cơ quan tư vấn cho Đảng và nhà nước về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; được phân công thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trên mặt trận văn học, nghệ thuật, như: tổ chức nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện quan điểm, đường lối văn nghệ của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước về văn học, nghệ thuật; đấu tranh chống những quan điểm sai trái, lệch lạc trong văn học, nghệ thuật; tư vấn để định hướng hoạt động tiếp nhận lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam…

L.Duy