Hiện nay, tại tỉnh Khánh Hòa có hai bãi rùa đẻ: Bãi Dài (thuộc vịnh Cam Ranh) và Đầm Tre (thuộc vịnh Nha Trang). Thế nhưng, Bãi Dài sắp tới sẽ được triển khai nhiều dự án du lịch, còn Đầm Tre đã khởi công dự án trung tâm huấn luyện nghiệp vụ của Công ty Yến Sào Khánh Hòa.

Loài rùa biển ở Khánh Hòa không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn là loài chỉ thị môi trường nên rất quan trọng về mặt đa dạng sinh học. “Hoạt động xây dựng cùng với sự lưu trú thường xuyên của con người chắc chắn sẽ khiến hai bãi đẻ của rùa biển biến mất. Tuy nhiên, khu bảo tồn không được lấy ý kiến về tác động môi trường của các dự án, thậm chí chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị UBND tỉnh không triển khai các dự án để bảo vệ bãi đẻ rùa biển nhưng đều không có phản hồi”- ông Trương Kỉnh nói.

T.Sương