Theo những người có mặt tại hiện trường, nhóm công nhân làm móng cho ngôi nhà này đều đang ở đầu lô đất nền nhà, chỉ có 3 công nhân vào cuối lô đất để căng bạt che mưa nắng phục vụ cho việc đào móng. Khi đang căng bạt, bất ngờ bờ taluy sụp xuống và 3 công nhân này không chạy kịp.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Đoàn Văn Việt cho biết trước mắt, UBND TP Đà Lạt hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng.

H.LêVu Gia