Tại cuộc gặp mặt, các tăng sĩ bày tỏ lòng thỏa nguyện được giáo hội, chính quyền tỉnh cùng phật tử và đồng bào chấp thuận nguyện vọng ra Trường Sa và hứa sẽ mang hơi ấm đất liền đến đồng bào, chiến sĩ nơi biên đảo xa xôi, nguyện dốc lòng “hộ quốc, an dân”, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Đây là đợt tăng sĩ đầu tiên được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cử ra Trường Sa, gồm: Thượng tọa Thích Tâm Hiện và các Đại đức Thích Giác Nghĩa, Thích Ngộ Thành, Thích Thánh Thành, Thích Đạo Biện, Thích Đức Hỷ. Theo phân công, 6 vị sẽ trụ trì 3 chùa tại 3 đảo: Trường Sa Lớn, Song Tử Tây và Sinh Tồn. Mỗi chùa sẽ có một trụ trì, một phó trụ trì, với nhiệm kỳ 6 tháng trở lên.

V.Tạo