Theo đó, quyền của tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp đối với đất đai đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ) do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo Luật Đất đai ban hành năm 1993 sẽ được mở rộng ra đối với đất đai đã được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai ban hành năm 1987. Một quan chức của Tổng cục Địa chính cho biết, việc tòa án chỉ giải quyết các tranh chấp đất đai có sổ đỏ từ năm 1993 trở lại đây đã hạn chế khả năng giải quyết tranh chấp của tòa án và không phù hợp với thực tế hiện nay vì có nhiều bản án sơ thẩm đã bị tòa án cấp phúc thẩm tuyên hủy và chuyển sang giải quyết ở UBND các cấp.
Đ. Quang