Rất may, khi xảy ra vụ cháy, tất cả thành viên gia đình đều đi vắng, nên không có thiệt hại về người. Nhờ người dân xung quanh kịp thời chữa cháy, nên ngọn lửa không cháy lan sang các ngôi nhà xung quanh.

Tr.Phưong