Riêng đối với xe mới xuất xưởng sẽ được áp dụng vào năm 2007 vì phải chờ xây dựng xong các trung tâm kiểm soát khí thải đạt tầm cỡ quốc gia. Việc áp dụng cho xe máy được tiến hành muộn hơn.

Hiện nay, việc kiểm soát khí thải ô tô mới chỉ áp dụng tại 4 TP nói trên, ở mức tiêu chuẩn rất thấp nhưng có khoảng 15% xe vào kiểm định không đạt tiêu chuẩn vì các chất độc hại như CO, khói... luôn cao hơn hàng chục lần mức cho phép. Song song với siết chặt kiểm soát khí thải, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cho biết đang rà soát lại tiêu chuẩn và chất lượng xăng và diesel, loại bỏ xăng RON 83 vào đầu năm 2005.

T.Hà