“Siết” nhập cư vào nội thành Hà Nội

Tin mới

21/11/2012 23:19

Hai căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống


Các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Luật Thủ đô

Ngày 21-11, Quốc hội (QH) đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2-2013.

Có 3 mức tín nhiệm

Theo nghị quyết, QH lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các ủy ban của QH, các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ QH; Thủ tướng, Phó  Thủ tướng, bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.
HĐND lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND và các trưởng ban của HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND và các thành viên khác của UBND. Hai căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn gồm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. 

Theo nghị quyết, QH, HĐND tổ chức lấy phiếu tín nhiệm  định kỳ hằng năm kể từ năm thứ hai của nhiệm kỳ; riêng đối với nhiệm kỳ 2011-2016, việc lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiến hành tại kỳ họp đầu năm 2013. Có 3 mức độ thể hiện tín nhiệm là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp” và chỉnh lý nội dung này trong dự thảo nghị quyết.

Hệ quả đối với người được QH, HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” được nêu rõ: Người có quá  nửa tổng số đại biểu (ĐB) QH, ĐB HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người có trên 2/3 tổng số ĐBQH, ĐB HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số ĐBQH, ĐB HĐND đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND trình QH, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm.

 Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô

Chiều cùng ngày, QH đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô với 75,7% ĐB tán thành và 15,6% ĐB không tán thành. Điểm quan trọng và có nhiều ý kiến khác nhau của Luật Thủ đô là điều kiện nhập cư nội thành Hà Nội. Theo Luật Thủ đô, việc đăng ký thường trú ở ngoại thành được thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú, còn nội thành thì cơ bản quy định như Luật Cư trú.
Đó là các trường hợp được điều động, tuyển dụng đến làm việc tại cơ quan, tổ chức và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn; về ở cùng người thân hoặc trước đây đã từng có hộ khẩu trong nội thành…

Tuy nhiên, Luật Thủ đô cũng “siết” hơn đối với trường hợp nhập cư nội thành khi bắt buộc phải tạm trú liên tục tại nội thành từ 3 năm trở lên, có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc nhà cho thuê ở nội thành của tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh nhà ở, bảo đảm điều kiện về diện tích bình quân theo quy định của HĐND TP Hà Nội và được sự đồng ý bằng văn bản cho đăng ký thường trú vào nhà thuê của tổ chức, cá nhân có nhà cho thuê.

Theo kết quả phiếu xin ý kiến, có 289/363 ĐBQH tán thành với quy định “siết” nhập cư. Biểu quyết riêng về nội dung này, có 346 ĐB bỏ phiếu thuận, tương đương 69%; 106 ĐB bỏ phiếu chống, chiếm tỉ lệ 21,29%; 11 ĐB không biểu quyết.

Đây cũng là nội dung được thông qua với tỉ lệ tán thành thấp nhất trong số các nội dung được đưa ra QH biểu quyết (vị trí, vai trò của thủ đô; biểu tượng thủ đô; quy hoạch phát triển thủ đô; cơ chế chính sách cho thủ đô; quản lý dân cư).

Luật Thủ đô cho phép HĐND TP Hà Nội được quy định mức tiền phạt cao hơn không quá 2 lần đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong 3 lĩnh vực văn hóa, đất đai và xây dựng. Theo kết quả phiếu xin ý kiến, có 287/363 ĐB tán thành với quy định này.
Về cơ chế chính sách tài chính, ngoài nguồn ngân sách Nhà nước đầu tư, Luật Thủ đô quy định Hà Nội được phép huy động các nguồn lực tài chính khác để đầu tư, xây dựng và phát triển thủ đô trên tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Luật Thủ đô cũng quy định chọn Khuê Văn Các tại Văn Miếu  Quốc Tử Giám làm biểu tượng của thủ đô.

Bỏ phiếu tín nhiệm khi có từ 20% ĐBQH đề nghị

Nghị quyết quy định về bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH bầu hoặc phê chuẩn trong các trường hợp sau: Ủy ban Thường vụ QH đề nghị, kiến nghị bằng văn bản của ít nhất 20% tổng số ĐBQH, kiến nghị của Hội đồng Dân tộc hoặc ủy ban của QH, người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số ĐBQH đánh giá “tín nhiệm thấp” và người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá “tín nhiệm thấp” 2 năm liên tiếp. Người có quá nửa tổng số ĐBQH và ĐB HĐND bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó để QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình QH, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức.

Bài và ảnh: THẾ DŨNG
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI