Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Trần Hồng Hà trong trao đổi với báo chí sáng nay 14-7 cho rằng việc xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại hiện nay đã có quy định, phân cấp trách nhiệm rất rõ ràng. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này phải có giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp và thường xuyên bị kiểm tra kỹ lưỡng.

Chất thải bị phát hiện

Theo quy định, đơn vị xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại phải được cơ quan quản lý Trung ương cấp phép nếu chất thải đó thải ra đi nhiều tỉnh; nếu chỉ xử lý ở địa phương thì Sở TN-MT cấp phép.

Theo người đứng đầu Bộ TN-MT, tỉnh Hà Tĩnh hoàn toàn đủ thẩm quyền để giải quyết sự việc này. Đoàn công tác của Bộ TN-MT vừa vào Hà Tĩnh chỉ để phối hợp kiểm tra, xem quá trình xử lý chất thải có tuân thủ các quy định của pháp luật hay không. “Đặc biệt là phải lấy mẫu, phân tích mẫu và làm rõ mối quan hệ giữa nơi phát sinh chất thải và người nhận xử lý chất thải đó, xem năng lực về mặt pháp lý có chuẩn không”- ông Hà nói.

Do đó, việc quan trọng hiện nay là phải xem chất thải đó là gì. Nếu phân tích xong có số liệu chính xác sẽ xác định rõ trách nhiệm của người phát sinh ra chất thải đó, rồi sẽ kiểm tra làm rõ năng lực, cơ sở pháp lý của người nhận chất thải đó (có thể vận chuyển hoặc xử lý chất thải).

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đánh giá trong vụ việc này, Sở TN-MT Hà Tĩnh đang làm rất tốt công việc của mình, đúng theo trình tự, quy định. "Trong trường hợp đưa chất thải nguy hại ra môi trường chôn lấp thì theo quy định của pháp luật hình sự đã có quy định xử lý, chắc chắn việc này Bộ TN-MT, địa phương và người dân đều có chung quan điểm là sai tới đâu phải xử lý tới đó, xử lý thật nghiêm để răn đe” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định.

Được biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng đã vào làm việc tại trang trại của ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Công ty Môi trường - Đô thị thị xã Kỳ Anh, nơi phát hiện chôn hàng trăm tấn chất thải của Formosa.

Sở TN-MT Hà Tĩnh đã lấy mẫu và gửi ra Viện Công nghệ Môi trường để phân tích, xác định rõ đó là chất thải thông thường hay nguy hại.

P. Nhung