Theo bà Chi, hiện nay, việc thanh tra, kiểm tra chống chuyển giá tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kê khai tài chính lỗ giả lãi thật đang được triển khai quyết liệt nhưng hiệu quả chưa cao vì thiếu thông tin để chứng minh vấn đề gian lận giá mua – bán.
Việc bổ sung APA sẽ yêu cầu doanh nghiệp đa quốc gia phải chủ động đề xuất biện pháp tính giá hoặc mức giá khi thực hiện mua bán giữa các thành viên trong tập đoàn trước khi khai nộp thuế. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan thuế nước ngoài giám sát, kiểm soát để chống gian lận thuế.
P.Anh