Thuyến buồm vào cảng sông Hàn và sẽ diễu hành trên sông Hàn ngày 25-2

Thuyến buồm vào cảng sông Hàn và sẽ diễu hành trên sông Hàn ngày 25-2

Ngày 18-2, Sở TT-TT TP Đà Nẵng thông báo đến các cơ quan báo chí về thời gian tạm ngưng lưu thông qua cầu sông Hàn và Cầu Rồng để phục vụ diễu hành thuyền buồm Clipper trên sông Hàn.

Theo đó, cầu Sông Hàn sẽ ngừng lưu thông từ 18 giờ 45 phút đến 20 giờ 45 phút ngày 25-2 và cầu Rồng sẽ ngừng lưu thông từ 19 giờ 30 phút đến 20 giờ 5 phút ngày 25-2.


Thuyền buồm sẽ diễu hành trên sông Hàn ngày 25-2

Thuyền buồm sẽ diễu hành trên sông Hàn ngày 25-2

Ông Nguyễn Đăng Trường - Phó giám đốc Sở TT-TT TP Đà Nẵng, đề nghị người dân cùng du khách cần bám sát thông báo tạm ngưng lưu thông cầu sông Hàn và cầu Rồng để có cách điều chỉnh lộ trình đi lại.

Trong lúc 2 cây cầu này tạm ngưng lưu thông, người dân và du khách có thể qua lại sông Hàn trên các cây cầu Trần Thị Lý, cầu Tuyên Sơn và cầu Thuận Phước.

H.Dũng