Đầu tháng 12-2012, giá rễ trộn lẫn thân xáo tam phân cắt lát, phơi khô chỉ dao động 150.000-200.000 đồng/kg, cuối tháng đã lên tới trên dưới 1 triệu đồng/kg, tùy loại. Riêng rễ tươi có giá 600.000 đồng/kg.

Không chỉ ồ ạt đào rễ, chặt thân cây xáo tam phân, người đi rừng còn mót sạch các cây con mới nhú từ những mẩu rễ sót lại đem bán cho một số vựa chuyên mua bán ở địa bàn. Có vựa ươm trong vườn tới 10.000 cây. Hiện nay, giá bán cây giống cao khoảng 20 cm là 20.000 đồng/cây.

Giữa tháng 12-2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch ngăn chặn người dân khai thác tận diệt cây xáo tam phân nhằm bảo vệ nguồn gien cây thuốc quý. Tuy nhiên, trên thực tế việc triển khai này không mấy hiệu quả do địa bàn rừng núi rộng, khó chặn hết các đường lên rừng.

V.Tạo