Ông Đặng Đình Quý trong một hội thảo quốc tế tại Hà Nội

Ông Đặng Đình Quý trong một hội thảo quốc tế tại Hà Nội

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông thuộc Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 8-1 vừa qua.

Ông Đặng Đình Quý sinh năm 1961, quê Nam Định; là thạc sĩ Nghiên cứu phát triển, tiến sĩ sử học.

Ông Đặng Đình Quý từng đảm nhiệm các chức vụ: Quyền Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế, Bộ Ngoại giao; Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông, Bộ Ngoại giao.

Hiện Bộ Ngoại giao, ngoài Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh có 6 thứ trưởng là các ông: Hồ Xuân Sơn, Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam và Đặng Đình Quý.

D.Ngọc