Bộ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Minh Quang khẳng định bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản có trách nhiệm tham mưu, đề xuất xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm chấn chỉnh việc khai thác, chế biến và tiêu thụ khoáng sản theo hướng phát triển bền vững. Đồng thời đẩy mạnh hơn nữa công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản trên lãnh thổ và lãnh hải, làm tốt công tác đánh giá đặc điểm địa chất và tiềm năng tài nguyên khoáng sản...

Ông Nguyễn Văn Thuấn được bổ nhiệm giữ chức tổng cục trưởng; các ông Nguyễn Quang Hưng, Bùi Vĩnh Kiên, Đỗ Cảnh Dương giữ chức phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

B.Trân