Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Huân chương Sao Vàng và Huân chương Hồ Chí Minh là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, là sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn và xuất sắc của đồng chí Trần Đức Lương, đồng chí Trương Mỹ Hoa đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

B.T.Q