Cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã lập tức thiết lập bộ máy cùng những nguyên tắc vận hành cơ bản đủ mạnh để có thể tạo chuyển biến thật sự trong cuộc chiến cam go chống tham nhũng, thứ đã được coi là quốc nạn, là giặc nội xâm nguy hiểm hiện nay.

Có thể nói câu hỏi vì sao chưa thể ngăn chặn và đẩy lùi hiệu quả tham nhũng là một nỗi niềm đau đáu của mọi người. Cơ chế, chính sách, luật pháp đã liên tục được bổ sung, hoàn thiện. Bộ máy, tổ chức chuyên trách chống tham nhũng cũng đã được thiết lập và đi vào hoạt động.

Một trong những điều mấu chốt rút ra khi nhìn lại cuộc chiến chống tham nhũng thời gian qua chính là hành động. Muốn hành động hiệu quả, bên cạnh chỗ dựa nền tảng luật pháp hoàn chỉnh, rất cần một bộ máy đủ mạnh. Chính vì thế mà một bộ máy chống tham nhũng mới, rất mạnh đã ra mắt tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do đích thân nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng - Tổng Bí thư - đứng đầu với một cơ quan thường trực chuyên trách của Đảng - Ban Nội chính Trung ương. Ban Chỉ đạo mới còn có các thành viên là lãnh đạo cao cấp của Đảng cùng người đứng đầu của tất cả các cơ quan nội chính, tư pháp của Đảng và Nhà nước.

Bộ máy mạnh là rất cần thiết song chưa đủ nếu không được vận hành với hiệu quả, hiệu lực cao nhất. Bởi nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì phòng chống tham nhũng là công việc vô cùng hệ trọng, liên quan đến sự bền vững của chế độ nhưng cực kỳ khó khăn, phức tạp vì liên quan đến lợi ích vật chất, tiền tài, danh vọng, liên quan đến chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, động chạm đến những người có chức, có quyền.

Chống tham nhũng đòi hỏi phải có bàn tay sắt - bộ máy mạnh song cũng đồng thời cũng cần phải có bàn tay sạch - bộ máy trong sạch. Thế nên, ngay tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng đã yêu cầu 16 thành viên Ban Chỉ đạo phải là 16 tấm gương về giữ gìn đạo đức lối sống, không bị cám dỗ bởi bất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào. Ông nhấn mạnh: “Mỗi thành viên, mỗi cán bộ làm việc trong lĩnh vực này phải hết sức gương mẫu, liêm, dũng, chính, trực, tức là phải trong sạch, dũng cảm, ngay thẳng, công tâm, trung thực. Bản thân mỗi đồng chí và cả gia đình, vợ, con, phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không thì nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được”.

 

PHẠM DƯƠNG