Anh Tâm là thợ hồ được thuê mướn để sửa chữa căn nhà trên. Chủ hộ Nguyễn Văn Chương đã xin phép phường sửa chữa và trang trí mái ngói trên tầng 2 để chống dột, làm đẹp... Ông Chương đã lo toàn bộ chi phí để đưa anh Tâm về quê an táng.

N.Lâm